IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

СПИСАНИЕ "ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД"

ISSN 0323-9748

"Исторически преглед" е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. То възниква като научно-популярно списание на възстановеното през ноември 1944 г. Българско историческо дружество - първият му брой излиза през 1945 г. От 1953 г. "Исторически преглед" е научно-теоретичен орган на Института за (българска) история при БАН.

В списанието се публикуват научни разработки и научно-популярни статии по българското минало и общата история от древността до наши дни. Поддържат се рубриките: „Статии“, „Съобщения“, „Извори“, „Историография“, „Хипотези“„Събития и личности“, „Селищни проучвания“, „Текуща история“, „Историческо образование“, „Рецензии и отзиви“, „Преглед“ и др.
Издават се също тематични книжки, посветени на актуални и значими теми от историята. Периодичността на списанието е 6 книжки годишно.

С времето "Исторически преглед" се утвърждава като едно от най-реномираните научни издания по българска история, в което си дават среща мненията на изтъкнати български и чуждестранни специалисти. Информация за тематичната пъстрота на публикуваните материали дава сборника на Петър Коледаров и Емилия Костова "Списание Исторически преглед 1944-1964. Библиографски справочник" (София, 1970, 175 с.), а анализ на политическия натиск над издателската политика на списанието предлага Тодор Попнеделев в "Списание „Исторически преглед”, 1945-1948" (София, 2006, 262 с.).

under construction