IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: проф. Илия Тодев

Научни секретари: доц. Антоанета Кирилова, доц. Виолина Атанасова, Николай Поппетров

Членове: доц. Бистра Николова, доц. Господинка Никова, доц. Димитър Митев, проф. Илия Илиев, проф. Илияна Марчева, проф. Йорданка Гешева, доц. Петър Стоянович, доц. Росица Стоянова, доц. Стефка Първева, проф. Тамара Стоилова