IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ


Габор Деметер (доцент, д-р по история и д-р по география, Институт за история в Изследователски център по хуманитаристика, Будапеща, Унгария). Теми на интерес: дипломатическа история на Балканите (1878–1914); дипломатическа история на Австро-Унгария (1867–1914); социално-икономическа история на Балканите; историческа география и социално-икономическа история на Австро-Унгария (ХVІІІ– ХІХ век); картиране, географска информационна система; клиометрика (използване на количествени методи в историята)

Гюнтер Принцинг (проф. д-р, Университет „Йоханес Гутенберг“, Майнц, Германия), Теми на интерес: история на Византия и на отношенията между Византия и Югоизточна Европа, съответно Източна Централна Европа; историята на Църквата и историята на литературата, славистика. ScAuthorID 38761876800.

Дейл Ф. Айкелман (професор по антропология в Дартмут колидж, САЩ). Теми на интерес: антропологична теория и сложни общества; антропология на исляма и Близкия изток; политически авторитет, легитимност и власт; религии и политика в Близкия изток и Централна Азия; висше образование в арабския свят. ScAuthor ID 6506787423.

Искра Шварц (проф. д-р, Институт за история на Източна Европа, Виенски университет, Австрия). Теми на интерес: история на Русия; история на България; история на дипломацията през средните векове и ранното Ново време; Петър Първи и неговото време, култура на паметта; политика на паметта. ORCID: 0000-0003-3223-5894, ScAuthorID 57203182975

Мария Тодорова (проф. д-р, Университет „Шампейн“ - Илиноис, Чикаго, САЩ). Теми на интерес: история на Източна Европа, Балканите и Османската империя в новото време; социална и културна история, историческа демография, историография и изследвания на жените и пола. ScAuthorID 14036376200.

Михаил Станчев (проф. дин, Исторически факултет на Харковския национален университет „Василий Каразин“ - Харков, Украйна). Теми на интерес: история на българо-украинските културни, научни и политически връзки; история на българите в Украйна; българите в Руската империя, в СССР и на постсъветското пространство. ORCID: 0000-0002-2034-5087, ScAuthorID 57214996059

Татяна Волокитина (проф. дин, Институт за славяноведение на РАН - Русия). Теми на интерес: Източна Европа след Втората световна война: ролята на съветския фактор в историята на региона; моделът на „народната демокрация“; историята на източноевропейската социалдемокрация; отношенията Църква – държава в региона; социално-политическо развитие на България през втората половина на ХХ век. ResearcherID AAU-7238-2021, ORCID: 0000-0002-4239-017X, ScAuthorID 6507668081

Франк-Лотар Крол (проф. д-р, Технически университет, Кемниц, Германия). Теми на интерес: европейска история през 19 и 20 век; сравнителна история на европейските монархии и династии; история на националсоциализма и съпротивата против него; регионална история на германските държави. ScAuthorID 37095601900.