IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.
МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. Гюнтер Принцинг (Германия); проф. Елена Сюпюр (Румъния); проф. Искра Шварц (Австрия); проф. Мария Тодорова (САЩ); проф. Ма Сипу (Китай); проф. Михаил Станчев (Украйна); проф. Татяна Волокитина (Русия)