IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.
Годишен абонамент за списание „Исторически преглед", на стойност 32 лв., може да бъде направен в рамките на абонаментната кампания в офисите на „Български пощи" или „Доби-прес" - ЕООД в цялата страна.