IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА

Институт за исторически изследвания при БАН

София - 1113, бул. „Шипченски проход" № 52, бл. 17

Телефон: +3592-979-29-14

URL: www.ipr.ihist.bas.bg

e-mail: ipregled@ihist.bas.bg

ЛИЦА ЗА ВРЪЗКА

доц. д-р Георги Георгиев

e-mail: ipregled@ihist.bas.bg

Оторизиран достъп:

Contact Us