IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

Елка Дроснева
„1876. Да се знае кога одълбахме черешата.”

Това прекрасно заглавие, за моя жалост, не е измислено от мен. Вземам го от приписката с подписа на Стефан Р. от Бояджик, съвременник на събитията, така както я знам по една книга, препубликация по откривателя на приписката, много важният в частния ми живот Александър Миланов. Като я узнах, все му се чудех на акъла на този Стефан. Един вид, хората правят въстание заради Свободата и го описват, тоя ще ме занимава с черешата си.Константин Косев
Васил Левски - създател на модерна България

До смъртта си Левски е почти неизвестен. Познават го само малцина негови съвременници и близки съмишленици. Физическото отсъствие на Левски след обесването му рязко увеличава неговата популярност. Още през първите години след Освобождението, той добива за сравнително кратко време широка известност като национален герой от първа величина – става всенароден кумир.Велислава Дърева
Към проблема за държавническите възгледи на Васил Левски

І. Републиката на Апостола

Монах и воин. Дякон и рицар. Духовник и революционер. Светец и държавник. Хоругвоносец и стратег. Аскетичен и лъчезарен. Свенлив и саможертвен. Ангелогласен и хладнокръвен. Великодушен и безкомпромисен. Безстрашлив до дързост. Постоянен до невъзможност. Стоик. Нечут характер. Тънък и строен. Очи сиви, почти сини.
Главният Апостол на цяла България.Кръстьо Йорданов
Проявленията на героичното начало в характера и способностите на Васил Левски

Като поставям това заглавие, поемам известен риск, тъй като на пръв поглед то може да се стори прекалено традиционалистично. Все пак представата ни за Левски като герой е твърде дълго утвърждавана, за да е нужно героизмът му да се доказва. Още непосредствено след смъртта му, благодарение на негови съвременици като Любен Каравелов и Христо Ботев, в публицистиката и поезията беше създаден образът на Левски като